Atelier: Schilderen van je tuinhuis chez COLORA KORTRIJK

Atelier KORTRIJK

Schilderen van je tuinhuis

We leggen je grondig uit hoe je best te werk gaat bij het (her)schilderen van je tuinhuis: schuren, een grondlaag aanbrengen tot het aflakken. Deelname kost €10, maar dit bedrag krijg je terug onder de vorm van een aankoopbon.

Informations & date

  • 10/06/2017
  • 09:30 - 11:00
  • 10,00 €

COLORA KORTRIJK