Aguaplast Instant

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden., Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden., Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
TOP