Aguaplast Super Repair

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat Portlandcement
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., NA (mogelijke) blootstelling:
TOP