Aguaplast Universal Mix

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

  • 12 uur / mm laagdikte.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden., Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., Voorkom lozing in het milieu.
TOP