Aguaplast Universal Mix

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

  • 12 uur / mm laagdikte.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

1,0 kg / m² / mm dikte.

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden., Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., Voorkom lozing in het milieu.
TOP