Aqua Multi

Kleurloze behandeling tegen houtworm.
 • Na volledige droging overschilderbaar.

   • Zowel preventief als curatief.

   • Onschadelijk voor de mens.

  • Doodt alle aanwezige insecten in het hout.

Productomschrijving

Kleine boorgaatjes in oude houten meubelen of balken zijn het werk van de houtworm. Om verdere aantasting te voorkomen, behandel je het hout met een houtwormdodend middel. Aqua Multi is een effectieve behandeling tegen alle insecten die het hout aantasten. Het hout blijft nadien voor lange tijd houtworm vrij. Ook preventief te gebruiken.

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Preventieve en curatieve behandeling van binnen- en buiten hout tegen insecten en schimmels.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik
 • Preventieve behandeling: 5 - 10 m² / l per laag.

 • Curatieve behandeling: 5 m² / l per laag.

Verwerking
  • Preventieve behandeling, 1 à 2 lagen Aqua Multi aanbrengen met een kwast of verspuiten onder geringe druk.

  • Curatieve behandeling, 3 lagen Aqua Multi aanbrengen met een kwast of verspuiten onder geringe druk.

 • Na droging overschilderbaar met water- en solventgedragen verven zoals Prime Pinekeeper, Woodair Hydro, Woodair Classic, Woodcolor Classic,...

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Buiten het bereik van kinderen houden., Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Voorkom lozing in het milieu., Gelekte/gemorste stof opruimen., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Bevat permethrin (ISO), m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
TOP