Decofinish Satin

Decofinish Satin

Zijdeglanzende vernis voor bescherming van decoratieve technieken.
  • Watergedragen.

  • Gemakkelijk verwerkbaar.

  • Zeer goed reinigbaar na volledige droging.

Productomschrijving

Voor een zeer goed reinigbaar oppervlak van decoratieve toepassingen.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
  • Stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

  • Overschilderbaar na 3 à 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Decofinish Satin in één laag aanbrengen op decoratieve technieken, met een korte roller of decoratieve borstel en in alle richtingen verdelen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methyl-1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP