Limestone Finish

Water- en vetafstotende beschermlaag voor de kalkverf, geen waarde.
 • Eenvoudig aan te brengen.

 • Reinigen mogelijk door te deppen met een vochtig absorberend doekje.

 • Beschermt tegen oppervlakkige vervuiling.

Productomschrijving

Met Limestone behandelde muren stralen een aparte, authentieke sfeer uit. Door het poreuze karakter is kalkverf niet perfect onderhoudbaar. Bescherm je schilderwerk met Limestone Finish, een laag die het oppervlak beschermt tegen vervuiling en water en vet afstoot. Limestone finish behoudt het aspect van kalkverf.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

 • Stofdroog na 20 à 30 minuten.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Solventgedragen en transparante impregnatielaag voor geen waarde.

Verbruik
 • met kwast: 15 - 20 m²/l

 • met moltopreenrol: 20 - 25 m²/l

Verwerking
  • De bus goed opschudden voor gebruik.

  • Limestone Finish gelijkmatig aanbrengen met kwast of moltopreenrol.

  • Eventuele aflopers direct verwijderen, niet laten indrogen.

  • Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Voorbereiding

geen waarde aanbrengen volgens de voorgeschreven werkwijze en in normale omstandigheden minstens 24 u laten drogen.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten, Koolwaterstoffen, C12-C15, alkanen
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Opslag- en opvangreservoir aarden., Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings- apparatuur gebruiken., Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP