Metaalverf

Finifer

Metaalverf

Finifer

Roestwerende verf voor ijzer en staal.
 • Goed en snel overschilderbaar.

 • Sterk roestwerend.

  • Zowel op nieuwe als verroest ferrometalen, binnen en buiten.

  • Zowel grond- als eindlaag.

Productomschrijving

Schilder je ijzer of staal, dan heb je nood aan een roestwerende grondlaag. Gebruik hiervoor onze universele roestwerende verf Finifer. Je brengt Finifer in een kleur naar keuze aan en lakt vervolgens met een lakverf naar keuze.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 16 à 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Roestwerende grond- en afwerklaag op, zowel nieuwe als verroeste, ferrometalen binnen en buiten zoals ijzeren constructies, traliewerk, buizen,...

Verbruik

Kwast - rol: 9 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • Finifer aanbrengen in 3 lagen met kwast of rol of in 2 lagen met een extra afwerklaag.

 • De bescherming tegen roestvorming hangt af van de laagdikte van de antiroestlagen. Respecteer daarom steeds het voorgeschreven verbruik en besteed extra aandacht aan plaatsen waar de laagdikte van de verf meestal klein is (oneffenheden, kanten, hoeken,...)

Voorbereiding

  • Onbehandeld ijzer of staal in goede staat

  • Grondig ontvetten met white spirit

  • Verroeste ondergrond

  • Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Volledig verwijderen door af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, nevel vermijden., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP