Premium Multiprimer Xs

Premium Multiprimer Xs

Onze solventgedragen grondlaag voor diverse houten ondergronden binnen.
 • Zeer goed schuurbaar en snel overschilderbaar.

 • Strakke afwerking.

 • Voor onbehandeld en behandeld hout, MDF, harde PVC, inox, ...

Productomschrijving

Wie hoge eisen stelt aan zijn binnenschilderwerk, heeft met Premium Multiprimer XS de juiste grondlaag beet. Deze solventgedragen grondlaag (verlucht goed na het aanbrengen!) kun je makkelijk verwerken en zorgt na droging voor een ideale basis om verder af te werken. Voor diverse ondergronden binnen zoals onbehandeld hout, MDF, harde PVC, inox, ...

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 4 uur.

  • Overschilderbaar na 8 à 12 uur.

  • Schuur- en overschilderbaar na 8 à 12 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Grondlaag voor diverse onbehandelde en behandelde oppervlakken binnen, zoals hout, kunststof en non-ferrometalen.

Verbruik

Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • 1 à 2 lagen Premium Multiprimer Xs aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

  • Na 24 uur, droog schuren met fijn schuurpapier (korrel 180-220).

  • Barsten of voegen opspuiten met Bostokit.

  • Goed verluchten tijdens de droging.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad met schuurpapier korrel 150-180 en ontstof.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Draag beschermende handschoenen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP