Afbijtmiddel - Verfverwijderaar

Paint'off Instant

Snelwerkend afbijtmiddel.
 • Zeer efficiënte werking.

  • Snelle aantasting van de oude verflagen.

  • Geschikt voor bijna alle oppervlakken.

Productomschrijving

Paint'Off Instant gebruik je als verfafbijtmiddel wanneer het vlug moet gaan. De instant versie van Paint'Off werkt bijzonder snel waardoor je oude verflagen onmiddellijk kunt verwijderen. Ideaal voor kleinere vlakken (kastjes, ramen,…).

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Verwijderen van allerhande verven, vernissen en lijmresten, zowel binnen als buiten.

Droogtijden

De aangetaste verf moet verwijderd worden voor Paint'Off Instant volledig opgedroogd is, zoniet moet de behandeling herhaald worden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 0 - 0 m² / l.

Verwerking
  • De bus goed opschudden voor gebruik en voorzichtig openen.

  • Paint'Off Instant ruim en gelijkmatig aanbrengen met een kwast, op maximum 1 m² van het te behandelen oppervlak.

  • Om snel opdrogen te vermijden, het vlak afdekken met plastiek.

  • Na enkele minuten tamponneren om de inwerking van het product te bevorderen.

  • De aangetaste verf verwijderen met behulp van een afsteekmes. Nadien grondig naspoelen met (warm) water.

  • Houtwerk best naspoelen met White Spirit om aanzwelling van het hout te vermijden. Voldoende laten uitdrogen (meerdere dagen) en daarna droog schuren.

  • Werk vlak per vlak af en herhaal de bewerking indien nodig.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat dimethoxymethaan, methanol
Licht ontvlambare vloeistof en damp., Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing, Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Kan schade aan organen ()) veroorzaken ().
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., In geval van brand: Blussen met ander blusmiddel dan water., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP