Bostokit Fast

Snel overschilderbare afdichtingskit voor binnen.
  • Beperkte krimp.

  • Heel vlot verwerkbaar.

  • Perfect overschilderbaar.

Hoe te gebruiken

Toepassingen

Opvullen van allerhande aansluitvoegen (tussen houtwerk en muren, lijstwerk en muren, plinten en muren), nagelgaten en barsten in pleisterwerk binnen.

Droogtijden
  • De droogtijd is afhankelijk van de totale laagdikte, de temperatuur en de luchtvochtigheid

  • Stofdroog na 1 à 4 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Etiket informatie

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, propylen glycol alkyl phenylether. Kan een allergische reactie veroorzaken.
TOP