Woca Intensiefreiniger

Voorbereidend reinigingsmiddel voor geschuurde vloeren.
  • Sterk ontvettende werking.

  • Reinigt tot in de diepste poriën.

Productomschrijving

WOCA Intensiefreiniger gebruik je na het schuren van je houten vloer als reinigingsmiddel waarbij je tevens de poriën van het hout open zet. Hierdoor krijg je een betere penetratie van de olie waardoor het natuurlijk karakter van het hout nog beter tot uiting komt. Je kan Intensiefreiniger ook gebruiken als dieptereiniger voor een grote onderhoudsbeurt.

Hoe te gebruiken

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik
  • 100 - 200 m² / l.

  • Spray (klaar voor gebruik): 10 à 18 m² / spray

Verwerking

Reinig de vloer met behulp van een Woca Wringmop, uitgewrongen in een verdunde oplossing van Woca Intensiefreiniger met water en breng aan in de lengterichting van de houtvezel.

Toepassingen
  • Voorbereidend reinigingsmiddel voor geschuurde vloeren, voor en na het logen of voor afwerking met Woca Master Colour Oil, geen waarde,...

  • Tevens dieptereiniger alvorens Woca Onderhoudsolie of geen waarde aan te brengen.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Buiten het bereik van kinderen houden., Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Oogbescherming dragen., Na het werken met dit product handen grondig wassen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Bevat minder dan 5% niet-ionogene en kationogene oppervlakte-actieve stoffen.
TOP