Bisol

Bisol

Solventgedragen isoleerlaag voor binnenmuren.
  • Fixeert licht verpoederde ondergronden.

  • Verhindert doorbloeding van vlekken uit de ondergrond.

 • Vormt de perfecte basis om verder af te werken.

Productomschrijving

Bij renovatiewerk worden oude muren dikwijls bijgewerkt of effen gezet alvorens te schilderen. Oude muren kunnen ook uitgedroogde vochtkringen, roetsporen of nicotinevlekken vertonen. Indien je die gewoon overschildert met een muurverf, blijven deze vlekken of deze herstelde plaatsen zichtbaar. Voor dergelijke ondergronden werd Bisol ontwikkeld. Bisol zorgt voor een isolerende laag tussen de muur en de eindlaag waardoor je ook op probleemondergronden perfect kunt schilderwerk. Tip: verlucht goed tijdens de schilderwerken.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 12 à 24 uur, afhankelijk van temperatuur en verlichting.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
 • Solventgedragen, dekkende isoleerlaag voor binnenmuren in pleisterwerk, gipsplaten, plaatmateriaal, oude verflagen,...

 • Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden en verhindert doorbloeding van uitgedroogde vochtvlekken, nicotineaanslag,...

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • 1 laag Bisol aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

  • Afwerken met muurverf naar keuze (Bolatex, Bossflow Mat, Bossflow Satin, Bossflow Silk,...).

  • Goed verluchten tijdens de droging.

Voorbereiding

  • Onbehandelde ondergronden (pleisterwerk, gipsplaten, baksteen,...)

  • Verwijder stof, vuil en losse delen door grondig af te borstelen.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Oude, matte poreuze verven was je beter niet af, zet die onmiddellijk in de grondlaag. Vervuilde, niet poreuze verflagen reinig je vooraf met Formule Mc Neutral. Spoel na met zuiver water en maak de muur droog.

  • Geschilderde ondergronden in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen en werk indien nodig de ondergrond bij met plamuur of vulmiddel.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, schuim, kooldioxide (CO2)., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 350 g/l. Dit product bevat maximaal 350 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP