Buitenbeits - Dekkende Beits

Woodcolor Classic

Buitenbeits - Dekkende Beits

Woodcolor Classic

Dekkende halfglanzende kleurlaag met zichtbare houtstructuur, ideaal voor tuinhuisjes en ander tuinhout.
 • Gemakkelijk aan te brengen.

 • Beschikbaar in alle kleuren.

 • Dekkend uitzicht met behoud van de houtstructuur

 • Lange levensduur.

 • Eénpotsysteem, geen grondlaag nodig.

Productomschrijving

Je brengt Woodcolor Classic heel vlot aan en zorgt voor een uitstekende bescherming van je tuinhout. De structuur van het hout blijft mooi zichtbaar.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 4 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van drogingomstandigheden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

12 - 16 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Woodcolor Classic aanbrengen met een platte, zachte kwast in 2 à 3 lagen.

 • Onderhoud:

  Om de 2 à 5 jaar preventief onderhouden met hetzelfde verfsysteem, afhankelijk van kleur en oriëntatie.

Toepassingen

Dekkende beits voor semistabiel tuinhout zoals afsluitingen, tuinhuisjes, tuinmeubelen, gevelbekledingen,...

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP