Decofinish Mat

Matte vernis voor bescherming van decoratieve technieken.
 • Watergedragen.

 • Gemakkelijk verwerkbaar.

 • Goed reinigbaar na volledige droging.

 • Sneldrogend.

Productomschrijving

Met deze matte vernis als finish voor decoratieve technieken bekom je een reinigbare afwerking met behoud van het decoratieve uitzicht.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • stofdroog na 0.5 uur à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 3 à 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Afwerk- en beschermingslaag voor diverse decoratieve technieken.

Verbruik

10 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • Op Mystique, één laag Decofinish Mat aanbrengen met een deco-kwast en verdelen in alle richtingen.

  Op andere decoratieve technieken, één laag Decofinish Mat aanbrengen met kortharige rol of deco-kwast.

 • Decofinish Mat niet verspuiten.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat cristaboliet met meer dan 10 % respirabel kwarts
Kan schade aan organen (ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing).
Buiten het bereik van kinderen houden., Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen., Bij onwel voelen een arts raadplegen., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP