Metalprotect

Metalprotect

Glanzende vernis voor o.a. koper en zink.
 • Perfect reinigbaar met spons en water.

 • Heel goed bestand tegen water.

  • Verhindert oxydatie en verkleuring van non-ferro metalen.

  • Zowel voor binnen als buiten.

Productomschrijving

Non-ferro metalen zoals koper, messing of zink oxideren in de buitenlucht. Met een laagje Metalprotect bescherm je deze metalen tegen weersinvloeden en blijft het metaal er jarenlang als nieuw uitzien.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Na gebruik met Verdunner Ts1.

Toepassingen

Vernis voor het beschermen van non-ferro metalen zoals koper, aluminium, zink, galvanisé,... zowel binnen als buiten.

Verbruik

Kwast - rol: 8 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
 • 1 laag Metalprotect aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

 • Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Voorbereiding

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet schurend met Formule Mc Neutral en een groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

  • Geoxideerd koper

  • Reinig met koperpoets en spoel goed na met water.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9, aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, nevel, spuitnevel vermijden., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Bevat n-butylacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP