Paint'off Classic

Krachtig afbijtmiddel.
 • Efficiënte werking, ook voor hardnekkige verf- of vernislagen.

 • Blijft lang actief, ook geschikt voor gevelverven.

 • Geschikt voor bijna alle oppervlakken.

 • Ideaal bij renovatie van kastjes en andere meubeltjes.

Productomschrijving

Het verwijderen van hardnekkige verf-, vernis-, of lijmlagen doe je met Paint'Off Classic. De efficiënte verfoplossende werking en de lange nawerking doen bijna alle oude verflagen moeiteloos verwijderen.

Hoe te gebruiken

Toepassingen
 • Verwijderen van allerhande verven, vernissen en lijmresten, zowel binnen als buiten.

 • Door zijn langdurige werking geschikt voor het afbijten van gevelverven.

Droogtijden

De aangetaste verf moet verwijderd worden voor Paint'Off Classic volledig opgedroogd is, zoniet moet de behandeling herhaald worden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 0 - 0 m² / l.

Verwerking
  • De bus goed opschudden voor gebruik.

  • Paint'Off Classic gelijkmatig en lijvig aanbrengen met kwast.

  • Poreuze steenachtige ondergronden bevochtigen vooraleer Paint'Off Classic aan te brengen. Dit bevordert het verwijderen van de verflagen.

  • Om snel opdrogen te vermijden, het vlak afdekken met plastiek.

  • De aangetaste verf verwijderen met behulp van een schraper of met een harde borstel en water. Nadien grondig naspoelen met (warm) water.

  • Houtwerk best naspoelen met White Spirit om aanzwelling van het hout te vermijden. Voldoende laten uitdrogen (meerdere dagen) en daarna droog schuren.

  • Voor het afbijten van gevelverf of grote vlakken buiten worden de verfresten het best verwijderd met een hogedrukreiniger (in combinatie met een afbijtmachine). Begin onderaan en werk naar boven toe.

   Na deze behandeling het oppervlak voldoende laten uitdrogen alvorens te overschilderen.

  • Herhaal de bewerking indien nodig.

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat n-butylacetaat, ethylmethylketon
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval., Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
TOP