Woca Exterior Oil

Woca Exterior Oil

Gekleurde olie voor houten terrassen en tuinmeubelen.
 • Watergedragen en eenvoudig aan te brengen.

 • Diverse kleuren beschikbaar.

 • Beschermt tegen water en sterke vervuiling.

Productomschrijving

Kies Woca Exterior Oil voor het beschermen en kleuren van je houten terras of tuinmeubelen. De waterwerende, gekleurde olie is waterverdunbaar, plaatst makkelijk en snel en beschermt tegen vocht en sterke vervuiling.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Droog na 24 à 48 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Onderhouds- en beschermingsolie voor tuinmeubelen en terrassen in hout.

 • Zorgt voor een water- en vuilwerend oppervlak en beschermt tegen sterke vervuiling.

Verbruik

12 - 15 m² / l.

Verwerking
 • De bus grondig oproeren voor gebruik.

 • Woca Exterior Oil aanbrengen met een platte verniskwast, in de lengterichting van de houtvezel, na 5 minuten overtollige olie wegnemen met een droge schone, pluisvrije doek.

Voorbereiding

  • Grondig reinigen met Woca Exterior Cleaner en goed laten uitdrogen. Eventueel opstaande vezels fijn schuren met korrel 120.

  • Houten terrassen en tuinmeubelen

  • Reinig met WOCA Deep Cleaner en spoel nadien grondig na met water.

  • Sterk verweerde en/of zwaar vervuilde houten tuinmeubelen.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen., Buiten het bereik van kinderen houden., Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
TOP