Megaprim Roestwerend

Megaprim Roestwerend

Roestwerende grondlaag voor ijzer en staal.
 • Ideale grondlaag voor kantel- en sectionale poorten

 • Grond- en hechtingslaag voor galvanisé met schade of roest.

 • Zowel voor ferro als voor non ferro metalen.

Productomschrijving

Gebruik Megaprim Roestwerend als antiroestgrondlaag op ijzer en staal of als grondlaag op (beschadigde) galvanisé en kantel-of sectionale poorten. Megaprim Roestwerend is enkel overschilderbaar met watergedragen verven.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Na gebruik met Verdunner Ts1.

Toepassingen
 • Roestwerende grondlaag voor ijzer en staal.

  • Roestwerende grond- en hechtingslaag voor verzinkte materialen (galvanisé) met schade en/of roest.

  • Anticorrosieve behandeling van wapeningsijzer bij herstellingen van betonrot.

Verbruik

Kwast - rol: 10 - 15 m²/l per laag.

Verwerking
 • 2 lagen Megaprim Roestwerend aanbrengen met de kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

 • Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

 • Na droging afwerken met een watergedragen verf. Alkydverf mag ook, doch niet op zink of galvanisé.

Voorbereiding

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Volledig verwijderen door af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet schurend met Formule Mc Neutral en een groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water.

  • Verroeste ondergrond

  • Grondig schuren met grof schuurpapier of stalen borstel.

  • Onbehandeld ijzer of staal in goede staat

  • Grondig ontvetten met white spirit

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9, aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Draag beschermende handschoenen, gelaatsbescherming., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat n-butylacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP