Prime Cerubase

Prime Cerubase

Kleurloze grondlaag voor cerusé-pasta.
 • Verlengt de verwerkingstijd van de Prime Cerupaste.

 • Isoleert houtkleurstoffen.

 • Geschikt voor houtsoorten met uitgesproken nerfstructuur zoals eik, kastanje of es.

Productomschrijving

De kleurloze Prime Cerubase is een onmisbare stap in het Cerusé systeem. Deze solventgedragen en kleurloze isolatielaag voorkomt dat kleurstoffen uit het hout in de witte Prime Cerupaste dringen. Prime Cerubase verlengt eveneens de verwerkingstijd van de pasta waardoor je een mooi en egaal resultaat bekomt.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 2 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 6 uur.

Reiniging gereedschap

Na gebruik met Verdunner Ts1.

Verbruik

0 - 0 m² / l.

Verwerking
 • Breng met een platte kwast een dunne laag Prime Cerubase aan.

 • Tijdens en na het schilderen de ruimte goed ventileren en verluchten.

Toepassingen

Grond- en isoleerlaag alvorens hout te ceruseren. Toepasbaar op houtsoorten met diepe nerven zoals eik, kastanje, es,...

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Borstel de houtnerven uit met een koperen borstel in de richting van de houtvezel. Schuur het hout daarna met schuurpapier korrel 150-180 en ontstof grondig.

  • Behandeld hout

  • Verwijder de aanwezige lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door deze weg te schuren met grof schuurpapier. Behandel daarna zoals nieuw hout

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9, aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Bevat 2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilaan, n-butylacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
TOP