Woodair Classic

Gekleurde houtveredelingsolie voor buiten.
 • Vlot verwerkbaar.

 • Accentueert de houtstructuur en -tekening.

 • Beschermt buitenschrijnwerk tegen verwering (vocht en licht).

Productomschrijving

Woodair Classic is de beste keuze voor wie houten schrijnwerk op de klassieke manier wil oliën. Naast de traditionele houtkleuren is Woodair Classic verkrijgbaar in tal van trendy kleuren die de structuur, het kleur en de tekening van het hout deels bewaren.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 0 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van drogingomstandigheden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

0 - 0 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Woodair Classic ruim aanbrengen met een brede, platte kwast (vb. Orel mix) in 2 lagen. Op zwaar belaste delen (liggende delen, zuidwest oriëntatie) is een derde laag aangeraden..

 • Onderhoud:

  Na 2 à 4 jaar (afhankelijk van kleur en oriëntatie) preventief onderhouden met hetzelfde verfsysteem.

Toepassingen

Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwering.

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

  • Breng een grondlaag Woodair Primer aan met een platte kwast (vb. Orel mix).

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat reactiemassa van α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethyleen) en α-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyloxypoly(oxyethyleen), koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Inademing van damp, spuitnevel vermijden., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (A/E): 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP