Woodair Primer

Woodair Primer

Kleurloze grondlaag voor afwerking met Woodair.
 • Zorgt voor vlotte verwerkbaarheid van de eindlaag.

 • Heel goede fixerende eigenschappen.

 • Zowel voor Woodair Classic als Woodair Hydro.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 10 uur.

  • Overschilderbaar na 12 à 24 uur.

  • Indien men langer wacht dan 5 dagen om de volgende laag aan te brengen, dient men tussendoor lichtjes te schuren.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

12 - 15 m²/l per laag.

Verwerking

Woodair Primer aanbrengen in 1 laag met een platte kwast.

Toepassingen
 • Kleurloze grondlaag voor het verfsysteem Woodair Classic en Woodair Hydro.

 • Beschermt buitenschrijnwerk zoals deuren, ramen, gevelbekleding,... tegen verwering.

Voorbereiding

  • Onbehandeld nieuw hout

  • Schuur het hout met schuurpapier korrel 100-120 en stof het grondig af.

  • Verweerd, grijs hout

  • Schuur het hout grof en grondig tot op het gezonde hout. Gebruik bij voorkeur een schuurmachine en gebruik schuurpapier korrel 60-80, schuur daarna fijner met korrel 150-180.

  • Oude verflagen in goede staat

  • Reinig de ondergrond en schuur daarna met schuurpapier korrel 150-180.

  • Oude verpoederde of afbladderende lagen

  • Verwijder integraal alle slecht hechtende lagen door deze af te bijten met Paint'Off Instant of door grondig te schuren met grof schuurpapier (korrel 60-80) tot op het gezonde hout. Schuur daarna nog eens fijner met schuurpapier korrel 150-180.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van damp, nevel, spuitnevel, stof vermijden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP