Hybride Pu Gloss

Hybride Pu Gloss

Glanzende watergedragen afwerklak voor binnen.
 • Heel vlot verwerkbaar.

 • Mooie, strakke glanzende afwerking zonder strepen.

 • Krasvaste afwerking.

 • Goed bestand tegen vlekken.

 • Hoge dekkracht.

Productomschrijving

Met de nodige handigheid bereik je met deze watergedragen glanslak een mooie gladde en krasvaste afwerking die sterk en goed bestand is tegen allerhande vlekken.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 6 à 8 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Hoogglanzende alkyd-emulsie lak met een uitstekende vloei en hoog glansbehoud, voor topafwerking binnen.

 • Geschikt als afwerklak op hout, metaal en kunststof (na voorbereiding) binnen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 10 - 14 m²/l per laag.

Verwerking
 • 2 lagen Hybride PU Gloss aanbrengen met kwast, rol of spuit op een voorbereide ondergrond.

 • De eerste laag 18 uur laten drogen en vervolgens ontvetten met Formule Mc Neutral en zeer fijn schuren (korrel 800). Nadien 6 uur wachten, vooraleer de tweede laag aan te brengen.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (eerst met korrel 150 - 180, daarna met korrel 220 - 800). Breng optioneel een laag Brushfiller aan. Na droging zeer fijn schuren (korrel 800). Breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan. Breng 2 grondlagen aan op MDF en houtsoorten die kleurstoffen bevatten (merbau, afzelia,...). Na droging zeer fijn schuren (korrel 800).

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof.

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen volledig door deze af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant . Breng daarna een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet schurend met Formule Mc Neutral en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water. Breng daarna een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazool-3-on
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Inademing van nevel, stof vermijden., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP