Hydro One Satin

Hydro One Satin

Zijdeglanzende éénpotsysteem lak voor binnen.
  • Gemak en efficiëntie door het één-potsysteem.
  • Goed onderhoudbaar.

  • Niet vergelend.

  • Hoge dekkracht.

Hoe te gebruiken

Droogtijden

Stofdroog na 2 à 5 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
  • Grondlaag en afwerklak voor binnenafwerking op hout.

  • Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Aangewezen verbruik: 8 - 14 m²/l per laag.

Verwerking
  • 2 à 3 lagen Hydro One Satin aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

  • De verf lijvig aanbrengen en onmiddellijk daarna verdelen. Werk vlak per vlak af om aanzetten te vermijden.

    Gebruik hiervoor een specifieke kwast (bv. Platinum Aqua, Aqua Master, Aqua Star,...) en/of rol (vb. Anza Elite Viltrol wit, voor grotere oppervlaktes een microvezelrol zoals Anza Rytex Maxi rollen rood-wit, Anza Platinum Antex Microvezelrol wit of Blauwe Punt Microvezelrol).

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Buiten het bereik van kinderen houden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, adipinezuur, dihydrazide. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP