Metallic Chic

Metallic Chic

Watergedragen verf met metaalglans.
 • Watergedragen en geurarm.

 • Diverse metallieke kleuren beschikbaar.

 • Sterk en heel goed reinigbaar.

 • Geschikt voor zowel wanden als voor decoratieve objecten.

Productomschrijving

Metallic Chic geeft een frisse en opvallend glinsterende toets aan je interieur. Laat je creativiteit de vrije loop gaan met een metalliek accent voor meubeltjes, kastjes, kaders of zelfs een volledige muur. Metallic Chic is sneldrogend, krasvast, heel goed reinigbaar en verkrijgbaar in verschillende goud-, zilver- en pastelkleuren.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 6 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen

Geeft een metalliek uitzicht aan wanden en diverse objecten in hout, steen, plaaster, metaal, kunststof.

Verwerking
 • 2 lagen aanbrengen met langharige blokkwast.

 • Andere applicatiemethodieken, raadpleeg de technische nota.

Voorbereiding

  • Onbehandelde muren (pleisterwerk, gipsplaten,…)

  • Verwijder stof, vuil en losse delen door grondig af te borstelen. Breng een grondlaag Bossprim aan met de rol.

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Breng 2 grondlagen aan op MDF en houtsoorten die kleurstoffen bevatten (merbau, afzelia,…).

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet schurend met Formule Mc Neutral en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water. Breng daarna een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Oude, sterk vervuilde of verpoederde verflagen

  • Breng een grondlaag Bisol of Epomur aan.

  • Geschilderde muren in goede staat

  • Oude, matte poreuze verven was je beter niet af, zet die onmiddellijk in de grondlaag Bossprim. Vervuilde, niet poreuze verflagen reinig je vooraf met Formule Mc Neutral. Spoel na met zuiver water, maak de muur droog en plaats een grondlaag Bossprim.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triëthanol, 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, adipinezuur, dihydrazide
Veroorzaakt huidirritatie., Kan een allergische huidreactie veroorzaken., Veroorzaakt ernstige oogirritatie., Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Draag beschermende handschoenen, oogbescherming., BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen., Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/l): 200 g/l. Dit product bevat maximaal 60 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP