Pastime

Pastime

Gekorrelde gevelverf met kalei-uitzicht.
 • Gekorreld mineraal uitzicht, kalei-look.

 • Lange levensduur zonder onderhoud.

  • Toepasbaar op diverse buitenmuren na geschikte voorbereiding.

  • Vult kleine oneffenheden in de ondergrond.

Productomschrijving

Pastime is het ideale compromis voor wie een kalei-look op zijn gevel wil combineren met de duurzaamheid van een klassieke gevelverf. Na droging geeft Pastime een mat, gekorreld en mineraal ogend resultaat, zonder de typische kleurschakeringen van een authentieke kaleiverf op kalkbasis.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, manier van aanbrengen, ondergrond en omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur,...)

 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 24 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassingen
 • Matte gevelafwerking met kalei-uitzicht voor onbehandelde of geschilderde muren.

 • Kan in combinatie met de vullende grondlaag geen waarde gebruikt worden.

Verbruik

2 - 4 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • 1 à 2 lagen Pastime aanbrengen op een voorbereide ondergrond met Boss Kaleikwast of trechterpistool, waarbij het product nadien verdeeld wordt met de Boss Kaleikwast.

 • Horizontaal of in alle richtingen verdelen. De manier van aanbrengen bepaalt mee het uitzicht.

Voorbereiding

  • Baksteen, beton, cementering in goede staat

  • Verwijder eventuele zoutuitbloedingen met een harde borstel

  • Verwijder mos en algengroei met behulp van verdund bleekwater, spoel nadien grondig na met water (eventueel hogedrukreiniger) en laat de muren voldoende lang uitdrogen.

  • Breng een grondlaag Subliprim aan.

  • Sterk verpoederde of afbladderende verflagen

  • Verwijder slecht hechtende verflagen met behulp van Paint'Off Instant. Breng daarna een grondlaag Primer P77 aan.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig de oude verflagen, je kunt ze daarna onmiddellijk overschilderen. Breng bij twijfel of op oude verpoederde verflagen een grondlaag Primer P77 aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden., Voorkom lozing in het milieu., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/c): 40 g/l. Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
Geen/zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
TOP