Premium Soft Xs

Premium Soft Xs

Onze licht zijdeglanzende en solventgedragen toplak voor binnenafwerking.
 • Heel vlot verwerkbaar.

 • Zeer mooie, strakke afwerking.

 • Hoge krasvastheid.

 • Uitstekend reinigbaar.

 • Zeer hoge dekkracht.

Productomschrijving

Wie hoge eisen stelt aan zijn binnenschilderwerk, heeft met Premium Soft XS de juiste keuze gemaakt. Deze solventgedragen lak (verlucht goed na het aanbrengen!) kun je makkelijk verwerken en zorgt na droging voor een egale, sterke en goed onderhoudbare afwerking. Ideaal voor deuren, ramen, kastdeurtjes of andere meubels. Premium Soft XS is het broertje van Premium Satin XS maar dan met iets lagere glans.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 6 uur.

 • Overschilderbaar na 12 à 20 uur.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen
 • Solventgedragen licht zijdeglanzende lak voor topafwerking op hout binnen.

 • Na gepaste voorbereiding en grondlaag, toepasbaar op metalen en kunststoffen.

Verbruik

Kwast - rol: 15 - 18 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • 1 à 2 lagen Premium Soft Xs aanbrengen met kwast of rol op een voorbereide ondergrond.

 • Goed verluchten tijdens de droging.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof.

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen volledig door deze af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant . Breng daarna een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet het metaal door te schuren met Formule Mc en een groene Scotch Brite schuurspons. Spoel daarna grondig met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%)
Ontvlambare vloeistof en damp., Veroorzaakt schade aan organen (centraal zenuwstelsel) bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inademing).
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., Damp, Nevel, Rook, Spuitnevel niet inademen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat methylmethacrylaat, poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/d): 300 g/l. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Oplosmiddelarm, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP