Schoolbordverf - Krijtverf

Bordenverf

Schoolbordverf - Krijtverf

Bordenverf

Matte lak voor schoolbord-effect. Makkelijk te beschrijven met krijt.
 • In veel donkere kleuren verkrijgbaar.

 • Matte afwerking.

 • Uitstekend slijt- en krasvast.

 • 100% afwasbaar.

 • Hoge dekkracht.

Productomschrijving

Met Bordenverf maak je je eigen bechrijfbaar schoolbord. Ideaal voor de kinderkamer maar ook handing in de keuken of zelfs op een deur. Bordenverf hoeft niet langer alleen zwart of groen te zijn, zo goed als alle donkere kleuren zijn verkrijgbaar. Je kunt Bordenverf perfect beschrijven met krijt en makkelijk afwassen zonder sporen na te laten.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 3 à 5 uur.

 • Overschilderbaar na 12 à 24 uur, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.

 • Laat Bordenverf minimum een 7-tal dagen drogen alvorens te beschrijven.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Verbruik

8 - 12 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Bordenverf aanbrengen met kwast of kortharige rol in 1 à 2 lagen.

  • Minimum 24 uur wachten tussen twee lagen en lichtjes tussenschuren.

  • Goed verluchten tijdens de droging.

Toepassingen

Afwerklak voor schoolborden, overschrijfbaar met krijt en nadien gemakkelijk reinigbaar.

Voorbereiding

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof.

  • Oude verflagen in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen volledig door deze af te branden of af te bijten met Paint'Off Instant . Breng daarna een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Harde kunststoffen

  • Reinig met Formule Mc en groene Scotch Brite schuurspons, spoel grondig na met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

  • Ijzer en staal

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Finifer aan.

  • Non-ferro metalen (zink, aluminium, inox,...)

  • Ontvet het metaal door te schuren met Formule Mc en een groene Scotch Brite schuurspons. Spoel daarna grondig met water en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., In goed gesloten verpakking bewaren., BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO. Voor dit product dient een vrijstelling aangevraagd te worden bij ARBO voor professioneel gebruik binnen.
TOP