Slijtvaste Verf

Durosatin

Slijtvaste Verf

Durosatin

Slijtvaste lak voor trappen en houten vloeren.
 • Uitstekend reinigbaar.

 • Zeer slijtvaste afwerklak.

 • Hoge dekkracht.

 • Snelle droging en doorharding.

 • Toepasbaar op houten vloeren en trappen, radiatoren,...

Productomschrijving

Een houten trap of vloer schilderen is een hele klus. Kies met Durosatin voor een jarenlange, slijtvaste oplossing. Durosatin is een solventgedragen sterke lakverf die in zo goed als alle kleuren verkrijgbaar is.

Hoe te gebruiken

Droogtijden
 • Stofdroog na 1 à 3 uur.

 • Overschilderbaar na 8 à 12 uur.

  • Beloopbaar na 1 dag(en), doorhard na 7 dag(en).

  • Na 7 dagen mag de vloer gereinigd worden met een licht vochtige doek en mogen tapijten teruggelegd worden.

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met White Spirit.

Toepassingen

Solventgedragen afwerklak voor binnen op trappen, houten vloeren en radiatoren.

Verbruik

Kwast - rol: 14 - 17 m²/l per laag.

Verwerking
  • De bus grondig oproeren voor gebruik.

  • Durosatin aanbrengen met kwast of rol in 2 lagen, met spuit in 1 à 2 lagen.

  • Goed verluchten tijdens de droging.

  • Minimum 8 à 12 uur wachten tussen twee lagen en lichtjes tussenschuren.

Voorbereiding

  • Houten trappen en vloeren

  • Onbehandeld hout

  • Schuur het hout glad (korrel 150 -180) en breng een grondlaag Elastoprim Next of Elastoprim Hydro aan.

  • Geschilderde ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof.

  • Radiatoren in gietijzer

  • Ontvet en/of ontroest het ijzer en breng 2 lagen Finifer aan.

  • Geverniste ondergronden in goede staat

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof en breng een grondlaag Elastoprim Next aan.

  • Oude verf- of vernislagen in slechte staat

  • Verwijder slecht hechtende verflagen volledig door deze af te branden, af te bijten met Paint'Off Instant of grondig te schuren. Breng daarna een grondlaag Elastoprim Next aan.

  • Gelakte radiatoren met laklaag in slechte staat

  • Verwijder de slecht hechtende verflagen, ontvet grondig en schuur het geheel grondig op. Behandel eventuele roestvlekken met Finifer

  • Gelakte radiatoren met intacte laag

  • Reinig grondig met Formule Mc Neutral en schuur daarna met schuurpapier (korrel 150 - 180). Ontstof en breng een grondlaag Omniprim Extreme aan.

Product reviews

Lees alles over onze online beoordelingen in de online review policy

Etiket informatie

Gevarenaanduidingen

Bevat koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten
Ontvlambare vloeistof en damp., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Buiten het bereik van kinderen houden., Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken., Inademing van spuitnevel, damp, nevel vermijden., NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., In geval van brand: Blussen met bluspoeder, kooldioxide (CO2), schuim., Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken., Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar., Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen., Bevat poly(oxy-1,2-ethaandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.
Oplosmiddelrijk, voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.
TOP